Sympozjum „Młodzi. Technika. Przemysł. 2017” (MTP 2017) to druga edycja ogólnopolskiego wydarzenia organizowanego przez młodzież reprezentującą organizacje Institute of Electrical and Electronics Engineers, Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Naczelną Organizację Techniczną. Głównym celem sympozjum jest kontynuacja współpracy i wymiany doświadczeń między środowiskami akademickimi, stowarzyszeniowymi oraz szeroko pojętym przemysłem. Tematem przewodnim kolejnej edycji sympozjum będą odnawialne źródła energii. Połączone zostaną siły młodych ludzi z trzech wydziałów – Elektrycznego i Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Inżynieryjno – Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie. Sympozjum „Młodzi. Technika. Przemysł 2017” jest jednym z wydarzeń honorujących obchody 70-lecia Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.


W ramach Sympozjum odbędą się III Targi Praktyk na Wydziale Elektrycznym ZUT w dniu 9 marca 2017 r. Serdecznie zapraszam.


UWAGA KONKURS!!!