Przyznane patenty


Lp.Imiona i NazwiskaTytułNumer
1

Marcin Wardach,

Piotr Paplicki,

Ryszard Pałka

Maszyna elektryczna o wzbudzeniu hybrydowym226574
2

Marcin Wardach,

Piotr Paplicki,

Ryszard Pałka

Wirnik maszyny elektrycznej o wzbudzeniu hybrydowym I226575
3

Marcin Wardach,

Piotr Paplicki,

Ryszard Pałka

Wirnik maszyny elektrycznej o wzbudzeniu hybrydowym II226576
4

Marcin Wardach,

Piotr Paplicki,

Ryszard Pałka

Wirnik maszyny elektrycznej o wzbudzeniu hybrydowym III226577



Zgłoszenia patentowe

Lp.Imiona i NazwiskaTytułNumer
1

Marcin Wardach,

Piotr Paplicki,

Ryszard Pałka,

Darian Gorzyński

Generator z wirnikiem kłowym414333